Για τη καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση παρακαλούμε όπως ελέγξετε εαν η κάρτα σας συμμετέχει στο πρόγραμμα άτοκων Δόσεων.

Δόσεις:


Μέσω του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών της Alphabank:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK:

AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK : 375533-375538
VISA ALPHA BANK : 450903
VISA ALPHA BANK : 453212
VISA ALPHA BANK : 454320-21
VISA ALPHA BANK : 455258
VISA ALPHA BANK : 480946-47
VISA ALPHA BANK : 418861
VISA ALPHA BANK : 496090-95
VISA ALPHA BANK : 496097-98
MASTERCARD ALPHA BANK : 510099
ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ :
ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ VISA: 415914-15

ATTICA BANK:

ATTICA VISA :490700-01
ATTICA VISA : 413756
ATTICA MASTERCARD : 524035
ATTICA MASTERCARD : 541514
ATTICA MASTERCARD : 532322

ALPHA BANK (πρώην CITIBANK INTERNATIONAL):

CITIBANK MASTERCARD : 546470-71
CITIBANK MASTERCARD : 531239
CITIBANK MASTERCARD : 516032
CITIBANK MASTERCARD : 546716
CITIBANK VISA : 455716
CITIBANK VISA : 455643-44

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

EUROBANK VISA : 402957
EUROBANK VISA : 404934
EUROBANK VISA : 406301
EUROBANK VISA : 413492
EUROBANK VISA : 418895
EUROBANK VISA : 418895
EUROBANK VISA : 426340
EUROBANK VISA : 430528
EUROBANK VISA : 455039
EUROBANK VISA : 455054
EUROBANK VISA : 455140
EUROBANK VISA : 455192
EUROBANK VISA : 498815
EUROBANK VISA : 425591-94
EUROBANK VISA : 479273-76
EUROBANK MASTERCARD : 539731
EUROBANK MASTERCARD : 545865
EUROBANK MASTERCARD : 552202
EUROBANK MASTERCARD : 554209
EUROBANK MASTERCARD : 554760
EUROBANK MASTERCARD : 533598
EUROLINE : 607916
HELLENIC POST CREDIT : 518517
HELLENIC POST CREDIT : 518519
HELLENIC POST CREDIT : 522072
HELLENIC POST CREDIT : 524870
HELLENIC POST CREDIT : 534153

HSBC:

HSBC VISA : 414278-79
HSBC VISA : 489453
HSBC MASTERCARD : 550076

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 402068
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 422057
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 427310
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 430588
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 440767
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 489459
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 446355
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 451189
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 490844-46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 494096
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 498877-78
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 415953-55
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 494039-42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 406312-13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 414029
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 429579
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 405211
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 402090
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 422183
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 479744
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 494061-62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 402132
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 429108
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 439059
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 479239
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 415958-70
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 429970
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 466526
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 467105-08
ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA : 474343
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 510053
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 515877
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 520949
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 528055
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 554208
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 558483
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 510001
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 510015-16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 518666
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 543750
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 518730
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 529485
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 518516
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 518518
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 518677
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 549885
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD : 557956
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA : 409313-14
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA : 480204
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA : 499954
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA : 499970
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MASTERCARD : 510037
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MASTERCARD : 520304

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ VISA : 407534
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ VISA : 410201
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ VISA : 432495
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ MASTERCARD : 518589
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ MASTERCARD: 540186

PROBANK (Υπό το σχήμα της Εθνικής Τράπεζας):

PROBANK VISA : 405470-74
PROBANK MASTERCARD : 543018
PROBANK MASTERCARD : 550106
PROBANK MASTERCARD : 552215